Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

106 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Overheidsbeleid

Dialoog en onderhandeling met terroristische organisaties; voorbeelden en lessen uit de westerse en niet-westerse wereld (1945-2009)

De doelstelling van dit onderzoek is het op hoofdlijnen verkrijgen van inzicht in de aard van in het verleden gevoerde...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2010

Evaluatie van de naturalisatieceremonie

Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht om voor naturalisandi en optanten een naturalisatieceremonie te organiseren, in...

Onderzoek met publicatie | 17-08-2010

Antiterrorismebeleid en evaluatieonderzoek; Framework, toepassingen en voorbeelden

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een literatuurstudie naar de wijze waarop empirisch onderzoek kan...

Onderzoek met publicatie | 27-07-2010

De praktijk van de programmatische aanpak mensenhandel; plan- en procesevaluatie van een pilot

De centrale vragen van dit onderzoek luiden: Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de programmatische...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2009

Drugsgerelateerde overlast; literatuurstudie

Deze literatuurstudie vormt een onderdeel van de evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid en behandelt drugsoverlast zoals...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2009

Coffeeshops in Nederland 2007; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007

Dit is de achtste monitor over het aantal officieel gedoogde coffeeshops en het gemeentelijk beleid in Nederland. Ingegaan...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2008

Veelplegersplaatsen voor jeugdigen: hoe en waarheen?; Een onderzoek naar de interventieprogramma‚Äôs voor jeugdige veelplegers in justitiële jeugdinrichtingen en de aansluiting van de nazorg; eindrapportage

Het onderzoek had tot doel de besluitvorming te voeden over de continuering van de veelplegersplaatsen en de eventuele...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2007

Tussenevaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten

Deze tussenrapportage is overgedragen aan de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM.

Onderzoek met publicatie | 01-10-2007

Integratiebeleid rijksoverheid onderzocht; Een synthese van resultaten uit evaluatie- en monitoringonderzoek 2003-2006

De onderhavige researchsynthese is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de recent uitgevoerde...

Onderzoek met publicatie | 10-07-2007

Integratiebeleid etnische minderheden; Een synthese van 16 recente evaluatieonderzoeken

Dit is een kort verslag van een onderzoek, waarvan de uitgebreide resultaten zijn gepubliceerd in Cahier 2007-3.

Publicatie | 10-07-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term