Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

76 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Verkeerscriminaliteit

Recidive-onderzoek in Nederland; Een overzicht van Nederlands onderzoek naar hernieuwd crimineel gedrag

In het kader van het WODC-project de Recidivemonitor heeft in de loop van 1998 een inventarisatie plaatsgevonden van de...

Publicatie | 01-04-1999

Onderzoek naar strafmaxima in bijzondere wetgeving

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij...

Publicatie | 01-02-1999

Evaluatie van de operatie beleidsintensivering 1994-1995

Het doel van de operatie Beleidsintensivering was, naast het genereren van financiƫle middelen, de naleving van de wettelijke...

Publicatie | 01-06-1996

Evaluatie Parcon-experiment; Over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes

Aanleiding: Per 1 oktober 1994 is een experiment van start gegaan met de uitbesteding van uitvoeringstaken op het gebied van...

Publicatie | 28-02-1996

Subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen

Het Aktiecentrum Naleving Snelheidslimieten heeft gevraagd om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en werking van de...

Publicatie | 30-10-1995

AVC-Proloog; Een effectevaluatie

In het arrondissement Assen wordt sinds maart 1991 de 'AVC-proloog' uitgevoerd. Dit is een verkorte Alcohol Verkeer Cursus...

Publicatie | 30-06-1995

Een wet van grote getallen; kwantitatieve informatie over de Wet Mulder

Publicatie | 13-11-1993

Een Alcohol-Verkeers Project in de provincie Drenthe

Doel van het onderzoek is het effect te meten van de getroffen maatregelen in het kader van het project 'preventieve aanpak...

Publicatie | 30-06-1993

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is...

Publicatie | 01-01-1992

Op zoek naar de verlopen tijd; een onderzoek naar de kwantitatieve aspecten van de Wet Mulder

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Leidt administratiefrechtelijke afdoening in een...

Publicatie | 22-04-1991

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term