Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

67 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Coffeeshop

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Deze evaluatie wil in de eerste plaats laten zien in hoeverre de hoofddoelstelling van het Nederlandse drugsbeleid...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2009

Drugsgerelateerde overlast; literatuurstudie

Deze literatuurstudie vormt een onderdeel van de evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid en behandelt drugsoverlast zoals...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2009

Coffeeshops in Nederland '07; naleving en handhaving van coffeeshopregels

Doel van dit onderzoek is het beschrijven van de wijze waarop en de mate waarin de landelijke en lokale criteria voor...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2009

Coffeeshops in Nederland 2007; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007

Dit is de achtste monitor over het aantal officieel gedoogde coffeeshops en het gemeentelijk beleid in Nederland. Ingegaan...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2008

Hektor in 2005; Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo

De gemeente Venlo heeft te maken met overlast door het gebruik van en de handel in met name softdrugs. Deze overlast wordt...

Onderzoek met publicatie | 29-09-2006

Evaluatie Handhaven op Niveau

In de Begroting 2004 is aan de Tweede Kamer toegezegd dat het meerjarige beleidsprogramma ‘Handhaven op Niveau’ (HoN) zal...

Onderzoek met publicatie | 25-08-2006

Coffeeshops in Nederland 2005; Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2005

Sinds 1999 worden de aantallen coffeeshops en het gemeentelijk beleid gemonitord in jaarlijks onderzoek. Dit gebeurt in het...

Onderzoek met publicatie | 09-06-2006

Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004

Sinds 1999 wordt jaarlijks het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk beleid rond coffeeshops in beeld gebracht....

Onderzoek met publicatie | 09-06-2006

Coffeeshops en cannabis

Het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs is nog altijd uniek in Europa en in de wereld. De bestrijding van...

Publicatie | 15-02-2006

Hektor in Venlo; Eindevaluatie: inspanningen, proces en resultaten 2001-2004

De gemeente Venlo heeft te maken met overlast door het gebruik van en de handel in met name softdrugs. Deze overlast wordt...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Coffeeshop'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term