Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

99 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Slachtofferhulp

Evaluatie slachtoffer-dadergesprekken; een onderzoek naar de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken

Dit onderzoek betreft de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken. De probleemstelling is als volgt...

Onderzoek met publicatie | 10-02-2011

Huiselijk geweld in Nederland; overkoepelend syntheserapport van de vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

Overkoepelend rapport Huiselijk geweld op basis van drie deelonderzoeken huiselijk geweld. De belangrijkste bevindingen van...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Slachtofferschap van huiselijk geweld; aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

Dit onderzoek vormt een van de deelonderzoeken van het Landelijk Onderzoek Huiselijk Geweld. Deze onderzoeken vloeien voort...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Van tevredenheid naar kwaliteit; een meetinstrument voor de slachtofferzorg

De afgelopen decennia is er veel gebeurd ter verbetering van de positie van het slachtoffer in het strafrecht. Momenteel...

Onderzoek met publicatie | 02-10-2009

Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2014; beleidsneutrale ramingen

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiƫle ketens tot en met 2014. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2009

Bont en blauw; Een onderzoek naar de behandeling van geweldszaken tegen politieambtenaren en de bejeging van slachtoffers daarvan door de politie en het openbaar ministerie

Dit zijn de resultaten van een landelijk onderzoek naar de wijze waarop geweldszaken tegen politieambtenaren worden...

Onderzoek met publicatie | 19-02-2009

Slachtoffers van (poging tot) oplichting; Onderzoek onder burgers in Nederland

Dit onderzoek heeft betrekking op het bepalen van de kenmerken van natuurlijke personen (burgers) die worden geconfronteerd...

Onderzoek met publicatie | 06-01-2009

Plan- en procesevaluatie herstelgerichte detentie PI Nieuwegein

De gedachte achter herstelbemiddeling is dat gedetineerden worden gestimuleerd tot een bewustwordingsproces en in de...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2008

Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2013; Beleidsneutrale ramingen

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2013 van onder andere OM,...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2008

Doorverwijzing door slachtofferhulp

Dit is een verkenend onderzoek naar de praktijk van de doorverwijzing van slachtoffers van delicten door Slachtofferhulp...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2008

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term