Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

86 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Jeugdcriminaliteit

Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Dit rapport gaat over theorieën die ten grondslag liggen aan effectieve interventies, over mechanismen die zorgen dat...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2009

Twaalfminners

De huidige regering wil meer invloed uitoefenen op het welzijn en de opvoeding van kinderen. De aandacht van Justitie voor...

Publicatie | 11-12-2008

Sociale netwerkanalyse

Sociale netwerken worden in de laatste dertig jaar opgevat als sociaal kapitaal: de hulpbronnen die in een leefgemeenschap...

Publicatie | 14-08-2008

Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

Dit onderzoek naar jeugddelinquentie, het gebruik van alcohol en drugs en slachtofferschap is onderdeel van het tweede...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2008

Monitor Jeugd terecht 2007

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2007

Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit; Risico's en bescherming

Dit is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. Dit...

Publicatie | 24-01-2007

WODC-monitor zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit; Meting 2005; documentatie boek steekproefverantwoording, veldwerk, enquête en vergelijking met eerdere metingen

Sinds 1986 verricht het WODC twee- à driejaarlijks onderzoek onder een doorsneegroep van Nederlandse jongeren in de leeftijd...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2006

Jeugddelinquentie; Risico's en bescherming; bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005

In deze studie wordt verslag gedaan van de bevindingen uit de nieuwe WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. In...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2006

Monitor Jeugd terecht 2006

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 19-10-2006

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiële jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term