Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

59 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Aangiftebereidheid

Aangifte loont; Onderzoek naar de afhandeling van winkeldiefstallen door politie en justitie

Winkeliers uiten al sinds de jaren zeventig hun bezorgdheid over de, in hun ogen, tekort schietende aandacht van politie en...

Publicatie | 22-10-1997

Politiemonitor bevolking 1997; Landelijke rapportage

Dit is de rapportage van het derde grootschalige bevolkingsonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van de Politiemonitor...

Publicatie | 01-07-1997

Mensenhandel en -smokkel

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft de handel in vrouwen uit Oost-Europa zich de laatste jaren in...

Publicatie | 28-02-1996

"Daar lig ik niet echt wakker van"; gesprekken met ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf over criminaliteit en criminaliteitspreventie

De interviews hadden onder meer betrekking op criminaliteit, criminaliteitspreventie, gedragscodes, criminogene effecten van...

Publicatie | 31-08-1994

Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteitspreventie op bedrijventerrreinen; een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf

Deze rapportage heeft betrekking op bedrijventerreinen in vijf steden: Zwijndrecht, Hoorn, Almere, Venlo en...

Publicatie | 31-08-1994

Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen

Op verzoek van de door de Antilliaanse minister van Justitie ingestelde 'Commissie van onderzoek naar het vermeend...

Publicatie | 01-01-1993

Experiences of crime across the world; Key findings of the 1989 international crime survey

This report bas presented resuits from an international research project in which surveys were conducted with representative...

Publicatie | 01-01-1990

Seksuele kindermishandeling en Justitie

Klaarblijkelijk is het seksueel misbruiken van kinderen niet het werk van enkele mannen, maar is een groot deel van de...

Publicatie | 30-08-1989

Criminaliteitsbestrijding en de relatie tussen publiek en politie in Utrecht; 1979-1983

In de twee voorgaande jaren, nl. 1979 en 1981, heeft onder de bevolking van de gemeente Utrecht een onderzoek plaatsgevonden...

Publicatie | 08-06-1984

Criminaliteitsbestrijding op langere termijn; de effecten van projectsurveillance en voorkoming misdrijven

Vanaf 1980 is het WODC in een aantal gemeenten gestart met evaluatiestudies naar de effecten van methodieken die de politie...

Publicatie | 24-09-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Aangiftebereidheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term