Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

57 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Strafmaat

Duur en volume; Ontwikkeling van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tussen 1985 en 1995; feiten en verklaringen

Het rapport is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd dat betrekking heeft op eerdere...

Publicatie | 01-01-1997

Wat weten wij over de gevangenispopulatie?; een overzicht van bevindingen uit verschillende onderzoeken

Dit is een overzicht van de populatie recent veroordeelden of gedetineerden, teneinde na te gaan wat de omvang is van een...

Publicatie | 25-03-1995

Consistency in Sentencing

Publicatie | 30-03-1994

Straffen in een moderne samenleving; Josine Junger-Tas symposium

Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze...

Publicatie | 30-03-1994

Criminaliteit en strafrechtelijke reactie; Ontwikkelingen en samenhangen

In dit rapport wordt in de eerste plaats een beschrijving gegeven van drie soorten statistieken: de slachtofferenquetes, de...

Publicatie | 01-01-1994

Rechterlijke straftoemeting

Nederlandse rechters bezitten een grote mate van vrijheid bij het opleggen van straf. Zelfs als het telastegelegde feit...

Publicatie | 30-11-1992

Criminaliteit en tijd

Het is niet eerder voorgekomen dat een themanummer van Justitiƫle Verkenningen aan een bepaald persoon werd opgedragen. Bij...

Publicatie | 30-04-1992

Tbs en recidive; Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983

In dit rapport wordt verslag gedaan van een vervolgonderzoek naar recidive op het in 1985 gepubliceerde onderzoeksverslag TBR...

Publicatie | 01-01-1989

TBR en recidive; een beschrijving van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1974-1979

In dit rapport komen de delictsachtergronden van de TBR-gestelden aan de orde, waarna een aantal kenmerken van de periode van...

Publicatie | 18-09-1985

Alternatieve sancties voor jeugdigen; Organisatie en uitvoering; 2e rapport

Teneinde zicht te krijgen op de organisatie en uitvoering van de alternatieve sancties in de diverse proefarrondissementen is...

Publicatie | 01-06-1985

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Strafmaat'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term