Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

92 document(en) gevonden.

Recidivebericht 1997-2006; Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen

Sinds enige jaren verricht het WODC periodiek onderzoek naar de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. De...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2009

Informatieverstrekking aan slachtoffers van misdrijven; evaluatie van het proces van informatieverstrekking aan slachtoffers over de executiefase van tbs en jeugd

In 2004 is een start gemaakt met het verbeteren van de informatie­verstrekking over het strafverloop aan slachtoffers. Drie...

Onderzoek met publicatie | 23-10-2009

Balanceren met recht; onderzoek naar de beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden in de klinische praktijk

Dit rapport vormt de neerslag van het tweede evaluatie-onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden...

Onderzoek met publicatie | 21-08-2009

De beveiligde fase van het begeleid verlof; Procesevaluatie beveiligde fase begeleid verlof en exploratie van te verwachten effecten

Naar aanleiding van een incident is de beveiligde fase van het begeleid verlof ingevoerd. De volgende probleemstelling komt...

Onderzoek met publicatie | 10-07-2009

Meerjarenprogramma monitoring uitvoering plan van aanpak kabinetsstandpunt TBS

In de aanbevelingen van de Commissie Visser (parlementaire onderzoek TBS) en het kabinetsstandpunt daarop valt te lezen dat...

Onderzoek | 01-07-2009

Evaluatie pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET)

Op 4 maart 2007 vond in de gemeente Enschede een schietincident plaats, waarbij een tbs-gestelde, die in de gemeente woonde,...

Onderzoek met publicatie | 26-06-2009

In de oude fout; Over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke inteventies

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt in Nederland gebruikgemaakt van recidivecijfers om het succes van...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2009

Band met behandeling; een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Electronic Monitoring aan de behandeling van tbs-gestelden en jongeren met een PIJ-maatregel

In hoeverre draagt Electronic Monitoring (EM) bij aan een effectievere behandeling van TBS-ers en jeugdigen met een...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Uitstel van behandeling?; Een verkennend onderzoek naar TBS-gestelden met en zonder een combinatievonnis en de mogelijke effecten van detentie

De probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, is als volgt geformuleerd: wat is het profiel van de...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden; een (inter)nationale vergelijking van instrumenten en procedures

In dit onderzoek werd nagegaan of het mogelijk en zinvol is om in de procedure voor verlof van gedetineerden gebruik te maken...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2009

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Tbs-gestelden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term