Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

72 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Opsporingsonderzoek

Nationale Drug Monitor; drugswetcriminaliteit 1999-2004

Samenvatting van de belangrijkste resultaten van de Nationale Drug Monitor die zich bezig houdt met de volgende...

Publicatie | 09-11-2006

Witwassen

Naar aanleiding van internationale verdragen en regelgeving heeft de bestrijding van witwassen vanaf 1993 ook in Nederland...

Publicatie | 29-03-2006

Evaluatie Plan van Aanpak opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven

Doel van dit onderzoek is de evaluatie van het Plan van Aanpak voor de activiteiten van het ROM-team (team Resultaatgebied...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2006

Georganiseerde autodiefstal; Kenmerken en achtergronden van een illegale branche in beeld gebracht

Het onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan centralisering en accumulatie van kennis inzake de illegale...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2005

Evaluatie Wet herziening GVO

Uit dit onderzoek - uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het WODC - komt naar voren dat de...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2004

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; Strafvordering 2001: derde interimrapport

In dit rapport staan de dwangmiddelen en rechtsmiddelen centraal. Een aantal onderwerpen ligt op het terrein van het...

Publicatie | 25-06-2004

Recherche portret; Over dilemma's in de opsporing

Onderzoek met publicatie | 23-01-2004

Prevention of organised crime; A situational approach

The goal of this analysis is to reveal the interfaces between the legitimate and illegitimate environments and to generate...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2004

DNA-onderzoek in opsporing en bewijsvoering in strafzaken; DNA-nulmeting

Uit ons onderzoek is gebleken dat het DNA-onderzoek vaste voet heeft gekregen in de Nederlandse strafrechtspleging. In alle...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2003

De voorhoede van de opsporing; Evaluatie van de kernteams als instrument in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Hoe is de meerwaarde van de kernteams ten opzichte van de...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term