Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

53 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Penitentiair beleid

Een bestemmingsevaluatie van gevangenis III te 's-Gravenhage

Gevangenis III is bestemd voor gedetineerden van wie verwacht wordt of geconstateerd is dat zij zich tijdens hun insluiting...

Publicatie | 05-06-1987

Drugs en strafrecht

Het Nederlandse drugsbeleid wordt in de ons omringende landen vaak met argusogen bekeken. De relatief tolerante houding ten...

Publicatie | 30-05-1987

Studies on the Dutch prison system

The series ‘Dutch studies on Crime and Justice’ is meant to meet this need for wider distribution. The series will consist of...

Publicatie | 01-01-1987

Penitentiair drugbeleid in de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland

Van de vijf behandelde landen worden eerst in het kort enkele hoofdpunten in (de ontwikkeling van) het beleid weergegeven;...

Publicatie | 27-12-1986

Vrijheid in gevangenschap; een inventarisatie in de inrichtingen met een half-open regiem

In mei en juni 1984 is door het WODC een inventarisatie-onderzoek uitgevoerd in 7 Nederlandse gevangenissen met (deels) een...

Publicatie | 17-09-1986

Experimenten opvang drugverslaafde gedetineerden

In het onderzoek waarover in dit rapport verslag wordt gedaan, werd o.a. nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de...

Publicatie | 18-09-1985

Interviews harddruggebruikers in de HvB's Amsterdam en Rotterdam

In het kader van de evaluatie van de experimentele opvang van drugverslaafden in de Huizen van Bewaring te Amsterdam en...

Publicatie | 03-04-1985

Registratie harddruggebruikers in 7 HvB's: 1980 - 1981

Dit rapport bevat een gedetailleerde weergave van de resultaten van een registratie van alle harddruggebruikers in zeven...

Publicatie | 03-01-1985

Symposium '100 jaar gevangenis Schutterswei'

Op 4 oktober jl. vond in Alkmaar een symposium plaats naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de gevangenis...

Publicatie | 22-12-1984

Evaluatie-onderzoek opvang drugverslaafden in twee huizen van bewaring; interimrapport I

Dit rapport bevat de eerste bevindingen van een onderzoek ter evaluatie van experimenten in de opvang en begeleiding van...

Publicatie | 30-05-1981

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiair beleid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term