Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

53 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Verdachten

ADAM in Holland?; Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij de politie Haaglanden

In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van...

Publicatie | 28-02-1999

ADAM in Holland?; Plan van aanpak voor de pilot Monitoring drugsgebruik onder arrestanten bij politie Haaglanden

In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van...

Publicatie | 01-02-1999

Jeugdcriminaliteit 1980-1992

In vergelijking met eerdere rapportages gaat het hier om een beperkte presentatie. Dit hangt samen met het goeddeels...

Publicatie | 25-11-1995

Wat weten wij over de gevangenispopulatie?; een overzicht van bevindingen uit verschillende onderzoeken

Dit is een overzicht van de populatie recent veroordeelden of gedetineerden, teneinde na te gaan wat de omvang is van een...

Publicatie | 25-03-1995

Evaluatie Terwee: schadebemiddeling bij verdachten; Eindrapport: nul- en effectmeting

De belangrijkste vragen voor dit onderzoek hebben betrekking op een vergelijking van aantal, verloop en uitkomsten van...

Publicatie | 29-10-1994

Evaluatie Terwee: schadebemiddeling bij verdachten; Deelrapport 1: De uitgangssituatie

Deze rapportage bevat de resultaten van de nulmeting in het kader van het deelonderzoek onder verdachten ter evaluatie van de...

Publicatie | 29-01-1994

Registered crime in the Netherlands 1965-1991

Publicatie | 12-11-1992

Over getuigen, confrontaties en bewijs

Dit onderzoek heeft betrekking op het vóórkomen van herkenningstesten in strafzaken met getuigen bij de meervoudige kamer, de...

Publicatie | 12-11-1992

De vroeghulp in praktijk gebracht; Eindrapport van het onderzoek naar het functioneren van de reclasseringsvroeghulp

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van de reclasseringsvroephulp. Het onderzoek was in...

Publicatie | 01-10-1981

Projectmatig rechercheren; Een evaluatie van de resultaten m.b.t. criminaliteitsbestrijding volgens het model van het inbraakproject van de afdeling recherche van de gemeentepolitie te Utrecht

Doel van het inbraakproject was om door middel van projectmatig rechercheren de kleine criminaliteit (in het bijzonder...

Publicatie | 02-10-1980

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term