Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

73 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Rechters

Faillissement

Dit nummer poogt de problematiek van het faillissement in kaart te brengen. Bovendien worden tal van hervormingsvoorstellen...

Publicatie | 30-03-2000

Nevenfuncties zittende magistratuur

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de aard en omvang van binnen de zittende magistratuur (rechters en...

Publicatie | 01-01-2000

A Century of Juvenile Justice

Publicatie | 30-09-1999

Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht; Een internationale verkenning

Dit rapport doet verslag van een 'quick scan' van de literatuur over gehanteerde kwaliteitssystemen in de rechtspraak in de...

Publicatie | 01-05-1999

Ontslagvergoedingen; Regelingen, opvattingen en praktijk

Het Nederlandse ontslagrecht is sinds 20 jaar voorwerp van politiek debat, wetenschappelijke productiviteit, onderwerp van...

Publicatie | 01-05-1998

Een kwestie van tijd; Onderzoek naar de doorlooptijd in handelszaken

Dit rapport gaat over de tijd die gemoeid is met de behandeling van rechtszaken, en wel specifiek de (civiele) handelszaken....

Publicatie | 01-01-1998

Verschuiving in tal en last?; Over mogelijke verschuivingen in werklast ten gevolge van wijziging van de competentiegrens ; ten behoeve van de Commissie Herijking omvang verplichte procesvertegenwoordiging

Door de secretaris van de Commissie Herijking omvang verplichte procesvertegenwoordiging is het WODC om advies gevraagd...

Publicatie | 01-06-1997

Wet Bopz: onvrijwillige opnameprocedures; Onderzoek naar de externe rechtspositie onder de Wet Bopz en de gevolgen voor de werklast van het justitiële veld

Dit onderzoek kan worden opgevat als de t1-meting in het kader van deze wetsevaluatie. Het verslag van de nulmeting is...

Publicatie | 01-11-1996

De rapportages 'Rechtstreeks' nader bezien

Het arrondissementsbestuur Arnhem heeft het WODC verzocht behulpzaam te zijn bij het vinden van een antwoord op een aantal...

Publicatie | 11-09-1996

In beeld gebracht; Gebruik, beeld en effecten van de cursus Slachtoffer in Beeld als taakstraf voor minderjarigen

Het leerproject Slachtoffer in Beeld is een van de leerprojecten die aan jongeren kunnen worden opgelegd als (onderdeel van)...

Publicatie | 01-02-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term