Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

70 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Resocialisatie

Re-integration of ex-offenders

Publicatie | 30-06-1998

ERA Norgerhaven; Eerste resultaten van een reïntegratieproject voor extra zorgbehoevende gedetineerden

Aanleiding: Langgestrafte gedetineerden die verblijven op de Individuele Begeleiding Afdeling van een penitentiaire...

Publicatie | 30-06-1997

Recidivemeting onder deelnemers van Binnenste Buiten

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en...

Onderzoek met publicatie | 01-01-1997

Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en...

Onderzoek met publicatie | 01-01-1997

De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd; Onderzoek naar de resultaten van de Jeugdwerkinrichting en het project Binnenste Buiten

DOEL: Op 1 januari 1994 is het experiment met de Jeugdwerkinrichting van start gegaan. Het experiment is opgezet naar...

Publicatie | 01-01-1997

Recidivemeting onder deelnemers van nieuw Positief Initiatief

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en...

Onderzoek met publicatie | 01-01-1997

Developments in the Use of Prisons

Publicatie | 30-09-1996

Arbeidsmarktpositie van ex-gedetineerden in Nederland, andere Europese landen en de Verenigde Staten; Literatuuronderzoek

In het kader van deze literatuurverkenning is in binnen- en buitenlandse publikaties gezocht naar informatie over de...

Publicatie | 01-05-1996

RETour Helmond; Resultaten van een nieuw reïntegratieproject voor gedetineerden

In oktober 1992 startte in Helmond een experiment met het zogenaamde RETour-project. RETour biedt gedetineerden hulp en...

Publicatie | 30-04-1996

Sociale vaardigheidstraining als taakstraf

Doel: In welke mate worden sociale Vaardigheidstrainingen (SoVa) bij meerder- en minderjarigen gegeven? Aan wie en onder...

Publicatie | 01-03-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term