Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

63 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Huiselijk geweld

Beschermingsarrangementen; Recht doen vanuit het perspectief van de burger

Dit rapport is een verkennende studie. In een literatuuronderzoek is gezocht naar theoretische aanknopingpunten voor het...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

Geweld binnen en buiten; Aard, omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland

Uit dit onderzoek, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is uitgevoerd door het...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2005

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland; Aard, omvang en hulpverlening

In het rapport Huiselijk geweld (1997) worden de onderzoeksvragen beschreven die in het uitgevoerde onderzoek centraal...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2002

De reactie van de politie op huiselijk geweld; Stand van zaken

In een aantal politieregio's zijn trainingen, methodieken en protocollen ontwikkeld voor de aanpak van huiselijk geweld. Deze...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2002

Criminalisering

Hoe de tendens van ruimere strafbaarstellingen en hogere strafbedreigingen te duiden? In hoeverre worden strafwetgever en...

Publicatie | 30-07-2000

Domestic Victimization

Publicatie | 30-03-1998

Motieven voor moord

Moord is het ultieme delict in iedere beschaafde samenleving. Alleen in geval van (burger)oorlog, de doodstraf en euthanasie...

Publicatie | 28-02-1991

Intrafamiliale agressie

Intrafamiliaal geweld vindt weliswaar plaats binnen het gezin, maar vele buitenstaanders zijn er bij betrokken of mogelijk...

Publicatie | 30-05-1986

Varianummer

Dit Varianummer van Justitiele Verkenningen bestaat uit een aantal uiteenlopende onderwerpen vervat in bewerkingen van een...

Publicatie | 30-05-1984

Vrouwenmishandeling

Deze aflevering staat in het teken van het thema vrouwenmishandeling ongeveer tegelijkertijd met het ter perse gaan van dit...

Publicatie | 30-07-1982

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term