Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

65 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Agressie

Jeugdgeweld

De auteurs in dit nummer – onderzoekers uit verschillende disciplines – is de ogenschijnlijk simpele vraag voorgelegd 'waar...

Publicatie | 28-02-2000

Jong en gewelddadig; Ontwikkeling en achtergronden van de geweldscriminaliteit onder jeugdigen

In dit onderzoek met betrekking tot de geweldscriminaliteit van jeugdigen staan de volgende drie vragen centraal: Hoe heeft...

Publicatie | 01-01-1998

Geweld

De bezorgdheid over het criminaliteitsprobleem heeft zich in de jaren tachtig vooral gericht op de 'kleine' of 'veel...

Publicatie | 28-02-1994

Slachtoffers in de beroepssfeer

De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in...

Publicatie | 28-02-1992

Verslaving en criminaliteit

In het voorliggende nummer is het begrip verslaving als vertrekpunt genomen. Heroine, babbelboxen, pillen, bingo, alcohol,...

Publicatie | 30-07-1989

Crime prevention that works; the care of public transport in the Netherlands

An experiment has been carried out in the Dutch public transport system to tackle fare-dodging, vandalism and aggression. On...

Publicatie | 28-11-1988

Juvenile delinquency in the Netherlands

This book gives an overview of some of the research done at the WODC on the subject of juvenile delinquency. It is divided...

Publicatie | 02-10-1988

Intrafamiliale agressie

Intrafamiliaal geweld vindt weliswaar plaats binnen het gezin, maar vele buitenstaanders zijn er bij betrokken of mogelijk...

Publicatie | 30-05-1986

Probleemgroepen in de inrichtingen voor langgestraften; een inventarisatie

Het doel van de inventarisatie is het verkrijgen van inzicht in de samenstelling van de bevolking van de inrichtingen voor...

Publicatie | 21-11-1982

Agressie in de inrichtingen

Deze aflevering is gewijd aan agressie in de inrichtingen. Vooral de studiedagen T.B.R. 1981, waarin dit thema centraal...

Publicatie | 30-03-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Agressie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term