Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

58 document(en) gevonden.

Nodal governance en veiligheidszorg

De afgelopen twintig jaar hebben de opkomst laten zien van nieuwe publieke en private partijen in de veiligheidszorg. Niet...

Publicatie | 19-02-2009

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Dit themanummer belicht de verschillende conflicten in het denken over 'vrijheid, gelijkheidheid en broederschap'. Ingegaan...

Publicatie | 12-12-2007

Beschermingsarrangementen; Recht doen vanuit het perspectief van de burger

Dit rapport is een verkennende studie. In een literatuuronderzoek is gezocht naar theoretische aanknopingpunten voor het...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

Overheid en nationale veiligheid; Aanpassingen in strategie, structuur en beleid in 5 landen; eindrapport

De beleidsverkenning moet een aanzet geven tot een meer eenduidige aanpak van bedreigingen voor de nationale veiligheid. Het...

Onderzoek met publicatie | 07-01-2005

De nieuwe veiligheidscultuur

Dit themanummer van JustitiĆ«le verkenningen over ‘de nieuwe veiligheidscultuur’ heeft een wat ander karakter dan...

Publicatie | 03-11-2004

Knelpuntenonderzoek veiligheidsregelgeving; Inventarisatie en analyse van knelpunten in de regelgeving die de publieksveiligheid raken

De probleemstelling luidt als volgt: Waar is sprake van tegenstrijdigheid/complexiteit/samenloop/onduidelijkheid op het...

Onderzoek met publicatie | 12-07-2002

Integrale veiligheid

Een vijftal ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken en Justitie, presenteerde in 1993 de Integrale Veiligheidsrapportage....

Publicatie | 30-06-1995

Tien jaar samenleving en criminaliteit

De nota Sarnenleving en criminaliteit (SeC) was het eerste grote beleidsplan dat door Justitie went vervaardigd. Veel van de...

Publicatie | 30-04-1995

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term