Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

62 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Opsporing

De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken

Dit is de eerste (tussen)rapportage in het WODC-onderzoek naar de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris...

Publicatie | 01-04-2000

Criminaliteit in cyberspace; Een praktijkonderzoek naar aard, ernst en aanpak in Nederland; met veertig aanbevelingen

Dit onderzoeksverslag gaat over criminaliteit met informatie- en communicatietechnologie (ICT). De eerste 3 hoofdstukken...

Publicatie | 01-10-1999

Een schot in de roos?; Evaluatie van pilotbureaus schietwapenondersteuning in twee politieregio's

Met financiƫle steun van het departement zijn in 1994 in de politieregio's Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Midden bij wijze...

Publicatie | 01-01-1995

Grenzen van het softdrugsbeleid

Het Nederlandse drugsbeleid kent aan softdrugs niet onaanvaardbare risico's toe. De strafrechtelijke bejegening van softdrugs...

Publicatie | 30-08-1993

Politie en milieuwethandhaving

Door middel van dit onderzoek wordt gepoogd de politie een helpende hand te bieden bij de invulling van haar taak ten aanzien...

Publicatie | 01-01-1991

Peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkeringen; onderzoeksrapport: resultaten van een enquête onder ruim 1000 personen

De peiling omvat de volgende onderwerpen: 1. achtergronden: leeftijd, (arbeids-)positie, opleiding, politieke affiniteit,...

Publicatie | 09-12-1984

Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan; onderzoeksrapport: resultaten van interviews met 50 personen

Dit onderzoek vormt een aanvulling op de 'peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en...

Publicatie | 09-11-1984

Effecten van voorlichting en controle; een experiment bij de motorrijtuigenbelasting

In het eerste hoofdstuk worden een aantal meer "technische aspecten" van het experiment behandeld. De volgende twee...

Publicatie | 25-09-1982

Experimenten opsporings- en verbaliseringsbeleid; achtergrond, doelstellingen en opzet van de experimenten: een nadere uitwerking

Het onderzoeksproject "experimenten opsporings- en verbaliseringsbeleid" heeft tot doel na te gaan wat de effecten zijn van...

Publicatie | 30-05-1980

Misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden; een eerste literatuuroriëntatie t.b.v. de I.S.M.O.

Om zowel van elk terrein afzonderlijk, als van de voor alle terreinen gemeenschappelijke vragen, een idee te krijgen is in...

Publicatie | 06-12-1979

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Opsporing'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term