Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

71 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Politiedienst

Het handhaven van milieurecht

In de jaren zeventig ontstond het milieubewustzijn, in de jaren tachtig kwamen de regelingen en in de jaren negentig zal er...

Publicatie | 30-04-1990

Gestructureerd politiesepot in jeugdzaken

Dit evaluatieonderzoek betreft het gebruik van een nieuwe versie van de indicatielijst voor de jeugdpolitie gedurende een...

Publicatie | 01-03-1989

Juvenile delinquency in the Netherlands

This book gives an overview of some of the research done at the WODC on the subject of juvenile delinquency. It is divided...

Publicatie | 02-10-1988

Een blik op de toekomst van de CRI; Verslag van een onderzoek bij politie en Openbaar Ministerie

In het onderzoek staan twee vragen centraal: 1. De ervaringen van de 'klanten' van de CRI met het feitelijk functioneren van...

Publicatie | 01-01-1988

Particuliere recherche; Een verkenning van enige ontwikkelingen

In dit onderzoek wordt voortgebouwd op twee in de literatuur uitgewerkte theoretische modellen: de Junior-Partner Theorie en...

Publicatie | 01-01-1988

Politiesepots in Jeugdzaken Rotterdam 1985

Publicatie | 27-12-1986

ME en stress; Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele...

Publicatie | 27-12-1986

De jeugdpolitie: een observatieonderzoek; De politiële reactie op delinquent gedrag van autochtone en allochtone jeugdigen

Dit rapport is het laatste in een reeks van drie verslagen die zijn verschenen in het kader van het onderzoeksproject...

Publicatie | 01-11-1986

Jeugdpolitie

Dit nummer van Justitiele Verkenningen is gewijd aan het thema jeugdpolitie'. Het functioneren van deze specialisatie binnen...

Publicatie | 30-07-1986

Allochtone en autochtone jongeren bij de jeugdpolitie; Deel II: Een observatieonderzoek naar het politieoptreden in jeugdzaken

Dit rapport is het tweede deel in een reeks van drie verslagen die zijn verschenen in het kader van het onderzoeksproject...

Publicatie | 04-05-1986

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term