Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

59 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Aangiftebereidheid

Criminaliteitsbestrijding in Enschede; een onderzoek ten behoeve van een prioriteitenplan

De onderzoekactiviteiten van het WODC hebben zich op de volgende aspecten gericht: de ontwikkeling van de criminaliteit en de...

Publicatie | 24-09-1983

Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformuleerd: verbetering van de relatie met het publiek; en...

Onderzoek met publicatie | 24-09-1983

Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

In de gemeente Hoogeveen is in het driehoeksoverleg besloten tot een experiment waarin het accent ligt op de preventie van...

Publicatie | 25-09-1982

Bevolking en criminaliteit op de Nederlandse Antillen; ervaringen van burgers met criminaliteit, aangiftegedrag van slachtoffers en houding tegenover de politie; een bevolkingsonderzoek

Dit rapport bevat de resultaten van een slachtofferenquete op de Nederlandse Antillen. Daarnaast is gekeken naar het...

Publicatie | 25-09-1982

Criminaliteit en gevoelens van onveiligheid; de ontwikkeling tussen 1979 en 1981 in de gemeente Utrecht

Dit rapport bevat de resultaten van een vergelijkend onderzoek onder de bevolking van de gemeente Utrecht naar de omvang van...

Publicatie | 22-07-1982

De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979; Verslag van een jaarlijks onderzoek naar de omvang en aard van de kleine criminaliteit in Nederland, de bereidheid van de bevolking om delicten bij de politie aan te geven en het verbaliseringsbeleid van de politie

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de landelijke slachtofferpercentages in 1977 en 1978. Deze percentages zullen...

Publicatie | 15-10-1979

Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit; Slachtofferenquêtes 1974-1977

Een slachtofferenquête verschaft primair inzicht in het percentage van de ondervraagden dat slachtoffer is geweest van één of...

Publicatie | 01-09-1977

Kriminaliteit bij de detailhandel

Doel van dit onderzoek was primair een overzicht te bieden van wat er op dit terrein werkelijk aan de hand was teneinde op...

Publicatie | 01-07-1976

Geregistreerde en niet-geregistreerde kriminaliteit; Een beschouwing naar aanleiding van C.B.S.-cijfers en aanvullende enquêtes

In dit rapport wordt ingegaan op de vraag, waarvoor de door het CBS geproduceerde criminaliteitscijfers wel bruikbaar zijn en...

Publicatie | 01-11-1975

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Aangiftebereidheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term