Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

83 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Het belang van beschermende factoren in de risicotaxatie van tbs-gestelden

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Is het meenemen van beschermende factoren van toegevoegde waarde voor de...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2012

Screenen en signaleren in de jeugdstrafrechtketen; een onderzoek naar de validiteit van psychisch disfunctioneren van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Een verbetering van de diagnostiek in de jeugdstrafrechtketen is een essentieel onderdeel van het 'Programmaplan...

Onderzoek met publicatie | 05-01-2012

In de schuld, in de fout?; Schuldenproblematiek en crimineel gedrag bij adolescenten en jongvolwassenen

Steeds meer jongeren steken zich flink in de schulden. Het onderwerp schuldsanering heeft al de aandacht van Justitie, SZW en...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2011

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd

ProKid is een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij twaalfminners met politiecontacten. Het korps...

Onderzoek met publicatie | 09-08-2011

De puzzel is het grootst bij allochtonen; een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs

Dit is het eerste breed verkennende, kwalitatieve onderzoek naar de invloed van culturele factoren tijdens oplegging en...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2011

Delinquente meisjes; achtergronden, risicofactoren en interventies

Het eerste doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de kenmerken van de populatie delinquente meisjes in...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2011

Agressie en geweld; weten wat helpt; een overzichtsstudie van preventieve interventies tegen geweld in de openbare ruimte

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig. In de eerste plaats heeft dit onderzoek als doel inzicht te bieden in het...

Onderzoek met publicatie | 10-05-2011

Risicotaxatie- en risicomanagementmethoden; een inventarisatie in de forensisch psychiatrische centra in Nederland

Risicotaxatie en risicomanagement spelen een belangrijke rol in de forensisch psychiatrische praktijk (tbs-sector). Dit...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2011

Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden; Cijfers en mogelijke verklaringen

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek waren: Inzicht bieden in de ontwikkeling van de verblijfsduur van...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Partiële kwaliteitsbepaling RIHG

Met de Wet tijdelijk huisverbod, ingegaan op 1 januari 2009, is het mogelijk geworden om in een situatie waarin huiselijk...

Onderzoek met publicatie | 13-10-2010

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Risicotaxatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term