Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

70 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Resocialisatie

De vakopleidingen van hvb Havenstraat; Resultaten in termen van werk en recidive

Binnen de muren van het huis van bewaring Havenstraat in Amsterdam werden sinds de zomer van 1991 vijf kortdurende...

Publicatie | 30-03-1995

Het plannen van detentie; Een literatuurverkenning naar de 'sentence planning' in een aantal landen

Overzicht van de wijze waarop 'sentence planning' in Engeland, Schotland, Nieuw Zeeland en Duitsland geregeld is en...

Publicatie | 30-09-1994

Straffen in een moderne samenleving; Josine Junger-Tas symposium

Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze...

Publicatie | 30-03-1994

Dagdetentie; Evaluatie van een experiment

Tijdens dit experiment hebben langgestraften de laatste zes weken van hun straf in dagdetentie doorbracht. Het doel van het...

Publicatie | 01-11-1991

Resocialisatie, het spoor bijster?

Tot in de zeventiger jaren werd in het algerneen veel verwacht van de mogelijkheden delinquenten te resocialiseren. Daartoe...

Publicatie | 30-05-1983

Gevangeniswezen: enkele problemen

In dit themanummer wordt aandacht besteed aan enkele probleemcategorieen in penitentiaire inrichtingen. Daarbij wordt niet...

Publicatie | 30-10-1980

Arbeid in de gevangenis

Draagt — al dan niet verplichte en/of betaalde — arbeid in de gevangenis bij tot resocialisatie van gedetineerden? Of staat...

Publicatie | 24-12-1978

Varianummer

Een gevarieerde aflevering deze keer. Dr. Denkers, politiepsycholoog te Amsterdam, geeft zijn visie op de vraag welke...

Publicatie | 30-03-1978

Varianummer

Publicatie | 30-12-1977

Alternatieve strafrechtelijke sancties

De gevangenisstraf draagt niet bij tot een afname van de criminaliteit. Bovendien stigmatiseert zij de delinquent en kost zij...

Publicatie | 28-04-1976

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term