Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

67 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Coffeeshop

THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in...

Publicatie | 01-05-2000

Coffeeshops geteld; Aantallen verkooppunten van cannabis in Nederland

Het doel van het onderzoek is om een geactualiseerd beeld te hebben van het aantal coffeeshops. Eind 1999 bevonden zich in...

Publicatie | 01-03-2000

Quick scan ontwikkeling in aantal coffeeshops in Nederland

In deze quick scan is nagegaan welke ontwikkeling zich in de afgelopen twee jaar (1995 en 1996) heeft voorgedaan in het...

Publicatie | 01-12-1996

De ontwikkeling van een onderzoekpakket naar het functioneren van coffeeshops; probleemanalyse en onderzoekthema's

Coffeeshops vormen zonder twijfel één van de belangrijkste en moeilijkste (in termen van complexiteit en tegenstrijdigheid)...

Publicatie | 25-11-1995

Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops'; interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige...

Publicatie | 26-08-1995

Between prohibition and legalization; The Dutch experiment in drug policy

This book gives an account of the national Dutch drug control strategy. Many researches in this field are described. Most of...

Publicatie | 15-10-1994

Grenzen van het softdrugsbeleid

Het Nederlandse drugsbeleid kent aan softdrugs niet onaanvaardbare risico's toe. De strafrechtelijke bejegening van softdrugs...

Publicatie | 30-08-1993

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Coffeeshop'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term