Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

71 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Politiedienst

Georganiseerde misdaad

Het verschijnsel georganiseerde misdaad wordt in Nederland veelal buiten de landsgrenzen gesitueerd. Men denkt daarbij dan...

Publicatie | 23-12-1985

Allochtone jongeren bij de jeugdpolitie; Deel 1: verschillen in aantal, aard en afdoening van politiecontacten

De doelstelling van het project is: een systematische verzameling van informatie ten behoeve van het streven reeds in een...

Publicatie | 01-09-1985

De Algemene Recherche te Leiden; Een inventariserend onderzoek

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van de huidige situatie bij de Leidse recherche in termen van werkaanbod,...

Publicatie | 14-03-1983

Politie en kleine criminaliteit

Politie en criminaliteit is een thema dat nogal wat gelederen binnen de Nederlandse samen leving bezighoudt. Politici,...

Publicatie | 30-10-1982

Het functioneren van de vreemdelingendiensten

De indeling van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 zullen de gegevens over de diensten worden vermeld. Daarna komt het...

Publicatie | 25-09-1982

Ervaringen van vreemdelingen met vreemdelingendiensten; een onderzoek naar de ervaringen van Turken, Marokkanen en Surinamers

De volgende probleemstelling is in dit onderzoek bekeken: Hoe ervaren de geïnterviewde Turken, Marokkanen en Surinamers de...

Publicatie | 21-04-1982

Amsterdam, 30 april 1980; Een onderzoek naar de ervaringen van ME-ers

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen en meningen van de ME-ers die op 30 april 1980 te...

Publicatie | 01-10-1981

Politiecontacten van minderjarigen en justitiële afdoening

Dit rapport is een verslag van een statistisch onderzoek bij de kinderpolitie in Den Haag en Venlo, waarin een poging wordt...

Publicatie | 29-05-1981

Projectmatig rechercheren; Een evaluatie van de resultaten m.b.t. criminaliteitsbestrijding volgens het model van het inbraakproject van de afdeling recherche van de gemeentepolitie te Utrecht

Doel van het inbraakproject was om door middel van projectmatig rechercheren de kleine criminaliteit (in het bijzonder...

Publicatie | 02-10-1980

Strafrecht en milieu

Met dit themanummer 'Strafrecht en milieu' wil de redactie van Justitiële verkenningen de aandacht vestigen op een gebied...

Publicatie | 30-08-1977

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term