Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

83 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Een toekomstverkenning van de invloed van brede maatschappelijke trends op radicaliseringsprocessen

De focus van deze verkenning ligt op radicalisering in relatie tot terrorisme. Het gaat daarbij om alle denkbare vormen:...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2010

Penitentiaire programma's; evaluatie kwaliteitsverbetering

In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

De predictieve validiteit van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Om inzichten te krijgen in criminogene factoren van delinquenten is het screeningsinstrument 'Recidive Inschattingsschalen'...

Onderzoek met publicatie | 11-01-2010

Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering; onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van (nationaal en internationaal) literatuuronderzoek naar de effectiviteit,...

Publicatie | 17-11-2009

Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisonderzoek ondergaan; een verkennende inventarisatie van de mate van zorg en van risico- en beschermende factoren gesignaleerd door raadsonderzoekers

De volgende onderzoeksvragen worden in deze rapportage beantwoord: In welke mate signaleren raadsonderzoekers aanwijzingen...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2009

De maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders; procesevaluatie

Doel van dit onderzoek is zicht geven op de implementatie van de Maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden; een (inter)nationale vergelijking van instrumenten en procedures

In dit onderzoek werd nagegaan of het mogelijk en zinvol is om in de procedure voor verlof van gedetineerden gebruik te maken...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2009

Sociale netwerkanalyse

Sociale netwerken worden in de laatste dertig jaar opgevat als sociaal kapitaal: de hulpbronnen die in een leefgemeenschap...

Publicatie | 14-08-2008

Criminogene problemen onder daders die in aanmerking komen voor gedragsinterventies

Onderzoek naar criminogene factoren zal in eerste instantie gebeuren aan de hand van een research synthese. Daarnaast ligt...

Onderzoek met publicatie | 03-07-2007

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc); Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en congruente validiteit

Het instrument Recidive Inschattings Schalen (RISc) is gebaseerd op een Engelstalig instrument (OASys). Tijdens de...

Onderzoek met publicatie | 05-06-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Risicotaxatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term