Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

83 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit; Risico's en bescherming

Dit is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. Dit...

Publicatie | 24-01-2007

Jeugddelinquentie; Risico's en bescherming; bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005

In deze studie wordt verslag gedaan van de bevindingen uit de nieuwe WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. In...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2006

Procesevaluatie Cova-2

Veel (ex-)gedetineerden hebben problemen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Een in Engeland effectief gebleken...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2005

Ontwikkeling screeningsinstrument jeugdige zedendelinquenten; Verslag van het onderzoeksproject

Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een screeningsinstrument dat op empirische wijze is gevalideerd en dat in de...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2005

Procesevaluatie testfase Enhanced Thinking Skills-training cognitieve vaardigheden (ETS-Cova); Eerst denken, dan doen!

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op...

Onderzoek met publicatie | 07-06-2005

Evaluatie van daderprogramma's; Een wegwijzer voor onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive

Deze wegwijzer gaat over de evaluatie van daderprogramma's, strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het...

Publicatie | 14-05-2005

Prevalentie van criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in Nederland

Het onderzoek dient als basis voor een groot programma Terugdringen recidive, waarbij beoogd wordt in de komende...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2003

Recidive

In dit nummer is er naar gestreefd de recidive-problematiek enerzijds in een brede maatschappelijke context te plaatsen met...

Publicatie | 30-11-2002

Toezicht op seksuele geweldplegers na invrijheidstelling; Safe reintegration of sexual offenders

Toezicht op bekende plegers van (pedo)seksuele geweldsdelicten is een onderwerp dat velen bezighoudt. Op dit moment bestaan...

Publicatie | 01-01-2000

Analyse van handhavingsrisico's; Het opzetten van een systematiek

Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te...

Publicatie | 01-07-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Risicotaxatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term