Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

87 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Ex-gedetineerden

Drugsverslaafde justitiabelen; resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde...

Publicatie | 21-05-1982

Varianummer

Dit nummer is het tweede en tevens laatste varia-nummer van de jaargang 1982. Het bevat vijf artikelen, waarvan vier in...

Publicatie | 30-04-1982

Middellanggestraften; Een vergelijking van twee gevangenisregiems

Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van vier van de zeven deelstudies: het onderzoek naar probleemgevend gedrag...

Publicatie | 01-01-1982

Regiem en recidive; Een onderzoek naar het effect van twee verschillende gevangenisregiems op de recidive van middellang-gestraften

Twee vragen staan in dit onderzoek centraal: (1) Bestaat er een verband tussen het regiem waarmee gedetineerden worden...

Publicatie | 17-10-1978

Vrijwilligers in de reclassering

Vanouds hebben vrijwilligers een belangrijke plaats ingenomen in het reclasseringswerk. De laatste decennia was hun aandeel...

Publicatie | 28-02-1977

Individuele gratieverlening in misdrijven en recidive

De aanleiding tot dit onderzoek was de zorg van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht dat met het kwijtschelden of...

Publicatie | 01-05-1976

Halfway houses en sluisinternaten; Psychologisch psychiatrisch bulletin, 8e jrg., nr. 1, mei 1975

Er is behoefte gegroeid aan "tussensituaties", tussenstations op de weg naar een geheel zelfstandig bestaan waar nog enige...

Publicatie | 12-05-1975

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ex-gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term