Onderzoek

Deze rubriek bevalt informatie over de Onderzoeksdatabase, de onderzoeksprogrammering en de procedure voor het uitbesteden van onderzoek.

Informatie uit de Onderzoeksdatabank

Elk onderzoek kent een operationele status. De verschillende operationele statussen zijn:

  • startfase onderzoek
  • lopend onderzoek
  • afgerond onderzoek (nog niet gepubliceerd)

De navigatieknoppen hierboven geven overzichten van de startende, lopende en afgeronde onderzoeken. De gegevens over de onderzoeken zijn opgenomen in de WODC-onderzoeksdatabase, waarvan wekelijks een update op de WODC-website wordt gezet, zodat de status van het onderzoek actueel blijft. Als een onderzoek openbaar is gemaakt en gepubliceerd is, is het betreffende onderzoek terug te vinden in het overzicht van (recente) publicaties op de homepage en in het overzicht van publicaties dat is terug te vinden onder de navigatieknop Publicaties in het hoofdmenu.

Onderzoeksprogramma

Informatie over het meest recente WODC-onderzoeksprogramma is opgenomen in de rubriek Onderzoeksprogramma. Halverwege het jaar wordt een update (2e tranche) van het WODC-onderzoeksprogramma gepubliceerd.
Daarnaast is het WODC betrokken bij Neurolab.nl en deelonderzoeken op het gebied van Adolescentenstrafrecht.