Hersenen & Cognitie - Veiligheid

Op Prinsjesdag 2009 werd bekend dat het kabinet een bedrag van 20 miljoen Euro had toegekend aan het voorstel 'Hersenen en Cognitie: maatschappelijke innovatie op het gebied van gezondheidszorg, educatie en veiligheid' van het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Daarvan werd 6,7 miljoen toegekend voor het thema Veiligheid, dat door het WODC gecoördineerd en deels uitgevoerd werd.

Inleiding

Het programma 'Hersenen en cognitie' richtte zich op maatschappelijke toepassing van recente en te ontwikkelen wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen hersenen en cognitie. In de aanvraag werden drie thema’s uitgewerkt waarop het onderzoeksprogramma werd gericht; het 'Gezondheid', 'Leren' en 'Veiligheid'. Het FES-programma 'Hersenen en cognitie' liep van 2010 tot en met 2015.

De FES-aanvraag was een gezamenlijke stap van de ministeries van OCW, VWS, Justitie, Defensie, Binnenlandse Zaken en Jeugd en Gezin. Van de 20 miljoen gingen 6,7 naar het thema ‘Veiligheid’. Met het geld hebben interdisciplinaire consortia waarin universiteiten, onderzoeksinstituten en maatschappelijke instellingen participeren, onderzoeken verricht op onder meer het gebied van effectiviteit van interventies bij 'antisociaal gedrag’, ‘veerkracht en kwetsbaarheid bij stress’, en ‘beter beslissen onder hoge druk’.

Het thema ‘Veiligheid’ werd gecoördineerd vanuit het WODC (Prof. Dr. Frans L. Leeuw, en Mevr. Dr. Katy C.H. de Kogel) dat ook betrokken was in een aantal van de onderzoeksprogramma's.

Bij de speciale website Hersenen & Cognitie is meer informatie te vinden over het onderzoeksprogramma en de onderzoeksprojecten. (zie links bij: Keuzemenu)

Het onderzoeksprogramma 'Hersenen en cognitie: maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs' (HCMI) is in juli 2016 afgerond.
Het eindrapport vindt u hieronder.