Hersenen & Cognitie - Pijler Veiligheid

De pijler Veiligheid binnen het FES-programma Hersenen en Cognitie richt zich op twee belangrijke gebieden van maatschappelijke veiligheid: 1) het verminderen van ernstig antisociaal gedrag en 2) het ondersteunen van beroepsgroepen die de maatschappelijke veiligheid dienen te bevorderen en daarbij verhoogd blootstaan aan stressvolle of traumatische gebeurtenissen.
De onderzoeksprojecten binnen het thema Veiligheid beogen een brug te slaan tussen neurowetenschappelijke kennis die aan universiteiten wordt ontwikkeld en de behoefte aan kennis in de praktijk van onder meer het justitieveld (o.a. de rechtspleging, penitentiaire sector, politie, jeugdzorginstellingen en meer). Cruciaal is dat in de onderzoeken stappen worden gezet op weg naar de (toekomstige) benutting van die kennis in de praktijk.

Bij de speciale website Hersenen & Cognitie is meer informatie te vinden over het onderzoeksprogramma binnen de Pijler Veiligheid. (zie link bij: Externe website)