NeuroLabNL

Wat is NeuroLabNL

NeuroLabNL is dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Een werkplaats, omdat professionals vanuit Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan onderzoek en kennisverspreiding over hersenen, cognitie en gedrag. NeurolabNL is ook een van de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Senior onderzoeker van het WODC, Katy de Kogel is een van de boegbeelden van de route NeuroLabNL van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) met als onderzoeksthema ‘Veiligheid’. De andere boegbeelden zijn: Prof. Dr. Lydia Krabbendam (Vrije Universiteit), thema ‘Onderwijs’, Prof. Dr. Andrea Evers, (Universiteit Leiden), thema ‘Gezondheid’ en prof. Dr. Richard van Wezel (Radboud Universiteit Nijmegen), thema ‘Fundamenteel’.

Startimpuls

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2017 acht NWA-routes de mogelijkheid gegeven om via een Startimpuls onderzoek op te zetten. De route NeuroLabNL ontving een startimpuls voor onderzoek naar “Optimale condities voor veiligheid en onderwijs van jongeren”. Met deze subsidie is een consortium gevormd met samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, TO2 instellingen en maatschappelijke organisaties om de kennis vanuit de cognitieve neurowetenschappen in de praktijk toe te passen.
Op 19 februari 2018 vond de aftrap voor de Startimpuls-subsidie van NeuroLabNL plaats. Samen met de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, onderwijs en opvoeding werden de onderzoeksprojecten gepresenteerd die de komende 3 jaar een begin maken met het onderzoek binnen NeuroLabNL.

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9zYS5OTReBo.
Het onderzoeksprogramma naar ‘Optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren’ wordt gecoördineerd door Prof. Dr. Eveline Crone (hoogleraar Universiteit Leiden) en Dr. Katy de Kogel (WODC). Dit onderzoeksprogramma loopt van 2018 t/m 2020 en omvat vier onderzoekslijnen.

De startimpulssubsidie draagt bij aan onderzoek op het thema Veiligheid.
- Het eerste project gaat over de hersen- en gedragsontwikkeling van jongeren met problematisch antisociaal gedrag.
- Het tweede project gaat over fysiologische wearables met als toepassing jongeren met antisociaal gedrag.

Onderzoeksagenda

Op 3 juli 2018 hebben de boegbeelden Eveline Crone, Andrea Evers, Katy de Kogel en Cyriel Pennartz -in aanwezigheid van veel belangstellenden- de nieuwe NeuroLabNL Onderzoeksagenda (zie pdf) feestelijk overhandigd aan minister Sander Dekker (Veiligheid en Justitie), het ministerie van OCW en VWS.

Rondom de realisatie van de NeurolabNL onderzoeksagenda is een film gemaakt, die hier te bekijken is.

Publicaties

In het tijdschrift Podium voor bio-ethiek is een artikel verschenen dat de ethische implicaties van hersenonderzoek bij probleemgedrag beschrijft (zie: pdf).