R&D projecten Big Data

Op deze pagina worden activiteiten besproken die bij het WODC in het kader van Research en Development op het terrein van Big Data zijn uitgevoerd.

Het WODC wil up-to-date zijn waar het onderzoeksmethoden en -technieken betreft en daarvoor is het nodig om permanent te blijven zoeken naar nieuwe databronnen. Wat kwantitatieve bronnen betreft, wordt momenteel vooral gebruik gemaakt van registerdata en surveydata. Het is echter zinvol om ook andere databronnen te onderzoeken op bruikbaarheid zoals bijvoorbeeld data afkomstig van sociale media of data afkomstig van Google. Dit doen we door kleinschalige projecten te starten vanuit verschillende disciplines en gezichtspunten.

Via deze pagina rapporteren wij zo helder en transparant mogelijk over onze bevindingen op dit terrein. De eerste deelrapportages en een samenvattende rapportage over Big Data zijn hieronder te vinden bij: Meer informatie.