Door na de gevangenis

Door na de gevangenis

Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden

Samenvatting

In dit rapport wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden. Het rapport brengt de uitstroomresultaten van alle penitentiaire inrichtingen in kaart, uitgesplitst naar type inrichting en de duur van het verblijf. Tevens wordt ingegaan op het 'incapacitatie-effect', de reductie van criminaliteit als gevolg van het insluiten van daders.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Slot    

Summary
Literatuur
Bijlage 1 Begeleidingscommissie
Bijlage 2 De WODC-Recidivemonitor
Bijlage 3 Indeling van strafrechtrelijke afdoeningen
Bijlage 4 Indeling van misdrijven naar aard en ernst
Bijlage 5 Tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Tollenaar, N., Essers, A.A.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
9054546034
Reeks:
Onderzoek en beleid 228
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.186

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive GEWE
Projectnummer:
01.092A1
Operationele status:
Afgerond