Recidivemeting onder deelnemers van Binnenste Buiten

Recidivemeting onder deelnemers van Binnenste Buiten

Samenvatting

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en heeft betrekking op de recidive na deelname aan de interventie “Binnenste Buiten” van PCMI De Corridor. Tevens geeft dit onderzoek een globale indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep en van de achtergrondkenmerken die een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Resultaten
  4. Slot 

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knaap, L.M. van der, Laan, A.M. van der, Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-06
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.189

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive onder deelnemers van het arbeidstoeleidingsproject Binnenste Buiten
Projectnummer:
1147A
Operationele status:
Afgerond