Scholieren over mishandeling

Criminologie en victimologie / Indirect slachtofferschap

Scholieren over mishandeling

Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs

Samenvatting

Hoeveel kinderen in ons land het slachtoffer worden van mishandeling is niet bekend. Daarom is er is behoefte aan cijfermateriaal over de aard en omvang van de problematiek. De volgende vragen worden in dit onderzoek beantwoordt: In welke mate hebben jongeren uit de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs kindermishandeling ervaren? Hangt het vóórkomen van de onderscheiden categorieën van kindermishandeling onderling samen? Welke relatie is er tussen de incidentie van kindermishandeling en andere vormen van victimisatie? Op welke kenmerken onderscheiden jongeren die geen kindermishandeling hebben meegemaakt zich van jongeren die veelvuldig aan kindermishandeling hebben blootgestaan?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Kindermishandeling in Nederland
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Beschrijving van de steekproef
  4. Prevalentie van kindermishandeling
  5. Incidentie van kindermishandeling
  6. Blootstelling aan kindermishandeling in relatie tot andere variabelen
  7. Conclusies en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lamers-Winkelman, F., Slot, N.W., Bijl, B., Vijlbrief, A.C.
Organisatie(s):
WODC, Vrije Universiteit, Afdeling Orthopedagogiek
Plaats uitgave:
Duivendrecht
Uitgever:
PI Research
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.479

Bestelinformatie

Adres:
PI Research
Telefoon:
020 6501500
Fax:
020 6905327
Website:
www.piresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang kindermishandeling
Onderzoeker(s):
Slot, N.W.
Projectnummer:
1172A
Operationele status:
Afgerond