Samenspannen tegen XTC

Samenspannen tegen XTC

Tussentijdse evaluatie van de XTC-Nota

Samenvatting

De door de nota 'Samenspannen tegen XTC' ingezette beleidsinspanning wordt geëvalueerd met drie metingen. Dit rapport is het resultaat van de tweede meting (bestaande uit twee onderzoeksprojecten) ofwel 'tussenevaluatie' van de XTC-nota. Deze evalutie richt zich op de periode tot 2004. Daaruit blijkt dat de inbeslagnames van XTC-tabletten en ontmantelingen van XTC-laboratoria in Nederland in de periode 2002-2003 een dalende tendens laten zien, evenals het aantal in het buitenland gedetineerde XTC-koeriers uit Nederland. Het aantal verdachten dat in Nederland door speciale opsporingsinstanties is aangehouden in verband met handel in grondstoffen of XTC of productie ervan, nam in 2003 wel toe ten opzichte van het jaar daarvoor. De zuiverheid van XTC op de binnenlandse markt blijft hoog bij een lage prijs.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Doel, vraagstelling en onderzoeksmethode
  3. De beleidstheorie achter de XTC-nota en de indicatoren
  4. Input: inzet van extra mensen en middelen
  5. Proces: samenwerking en informatieuitwisseling
  6. Output: de ontplooide activiteiten
  7. Outcome: de tussentijdse resultaten van de XTC-nota
  8. Samenvatting en conclusies
Summary and conclusions
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen  

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Neve, R.J.M., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Snippe, J., Bieleman, B., Kruize, A., Bijl, R.V.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-12
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 13.194

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolgmeting Samenspannen tegen XTC; (deel 1)
Projectnummer:
1183A
Operationele status:
Afgerond