De filterwerking van buitengerechtelijke procedures

De filterwerking van buitengerechtelijke procedures

Een verkennend onderzoek

Samenvatting

Nederland kent een rijk geschakeerd samenstel van buitengerechtelijke arrangementen en voorzieningen, zoals klachtencommissies, geschillencommissies, en instituten voor arbitrage en mediation. Over de mate waarin deze gerechtelijke geschilprocedures het beroep op de rechter beïnvloeden, bestaat nog weinig inzicht. Dit onderzoek geeft een eerste verkenning van de verschijningsvormen en werking van buitengerechtelijke geschilprocedures en richt zich op een specifiek aspect van buitengerechtelijke geschilbeslechting: de doorstroom naar de rechter. Inzicht wordt gegeven in de mate waarin en wijze waarop geschilprocedures het beroep op de rechter beperken (filterwerking).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Aanleiding en vraagstelling
  2. Conceptueel kader
  3. Verklaringen voor filterwerking
  4. Aard, gebruik en filterwerking van buitengerechtelijke geschilprocedures: een empirische verkenning
  5. Case studies: de bezwaarprocedure en geschilprocedures in de bouw
  6. Conclusie 

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Erp, J.G. van, Klein Haarhuis, C.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Cahiers 2006-06
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.456

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkennend onderzoek filterfunctie geschilprocedures
Onderzoeker(s):
Erp, J.G. van
Projectnummer:
1211A
Operationele status:
Afgerond