Evaluatie detentieconcept Lelystad

Evaluatie detentieconcept Lelystad

Samenvatting

Het Detentieconcept Lelystad (DCL) is een pilotinrichting waar 150 kortverblijvenden in zespersoonscellen zijn ondergebracht. DCL is sinds januari 2006 operationeel. Het regime in DCL kenmerkt zich door een beperkte bevei­liging en een uitvoerig gebruik van elektronica. De hoofdvraag in dit onderzoeksrapport luidt als volgt: In hoeverre draagt het DCL bij aan de vier uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in De Nieuwe Inrichting en voldoet DCL aan de normen van Detentie en Behandeling op Maat (DBM) en de vijf detentieprincipes van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Achtergronden bij het onderzoek
  2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  3. Detentieconcept Lelystad
  4. Gedetineerdenonderzoek
  5. Personeelsonderzoek
  6. Slotanalyse
  7. Samenvatting en conclusies    

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Post, B., Stolz, S., Miedema, F.
Organisatie(s):
WODC, ITS
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS
Jaar van uitgave:
2007
Signatuur:
Ra 13.509

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilotproject Detentieconcept Lelystad (DCL) deelproject 1 DBM-V; onderz concretisering vd vernieuwingsplannen DNI
Projectnummer:
1394A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie