Rechercheprocessen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Rechercheprocessen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Samenvatting

Bij de sturing van op georganiseerde criminaliteit gerichte opsporingsonderzoeken, ontbreekt het aan voldoende inzichten: - in het opsporingsproces, - in de factoren die hierop van invloed zijn en - in de resultaten die ermee worden bereikt. Dit rapport gaat over de wijze waarop het concept 'intelligence'-gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt bij de aanpak van georganiseerde misdaad. Hiertoe is ondermeer onderzocht hoe de voorbereiding van een opsporingsonderzoek naar georganiseerde misdaad in de praktijk verloopt, in hoeverre voorstellen voor onderzoeken daadwerkelijk tot opsporingsonderzoeken hebben geleid en wat daarvan de resultaten zijn geweeest. De eerste voorlopige resultaten werden reeds in 2007 in hoofdstuk 5 van het rapport "Georganiseerde criminaliteit in Nederland" (Onderzoek en Beleid, nr. 252) gepubliceerd (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het selectieproces van zaken
  3. Weegdocumenten van de Nationale Recherche
  4. Van preweegdocumenten tot tactisch onderzoek
  5. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bokhorst, R.J., Steeg, M. van der, Poot, C.J. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Cahiers 2011-11
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Succes- en faalfactoren in politiële (sturing van) recherchestrategieën; 2e fase van 1202
Projectnummer:
1439A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie