Over leven na de moord

Civiel recht en civiel proces / Nabestaanden

Over leven na de moord

De gevolgen van moord en doodslag voor de nabestaanden van de slachtoffers en de ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland

Samenvatting

Het doel van de voorziening voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten van Slachtofferhulp Nederland is het verbeteren van de dienstverlening aan nabestaanden van slachtoffers van moord en doodslag. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste onderzoeksdeel wordt de projectorganisatie geëvalueerd (Zie link bij: Meer informatie). Dit tweede onderzoeksdeel gaat inhoudelijk in op de behoeften en problemen van de nabestaanden, de ontwikkelingen daarin over de tijd gezien en de wijze waarop de casemanagers hulp en ondersteuning hebben geboden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Een onderzoek onder nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten
  3. Resultaten van de eerste meting
  4. Resultaten van de tweede meting
  5. Resultaten van de derde meting
  6. De resultaten longitudinaal beschouwd
  7. Slotbeschouwing
Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijk, A. van, Leiden, I. van, Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-90--75116-81-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De gevolgen van moord en doodslag; voor de nabestaanden van de slachtoffers en de ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland
Projectnummer:
1596A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie