Illegaal verblijf in Nederland

Illegaal verblijf in Nederland

Een literatuuronderzoek

Samenvatting

De onderzoeksvragen bij dit project luiden: 

 1. Wat is uit de literatuur bekend over overlast en criminaliteit door illegalen in Nederland?
 2. Wat is uit de literatuur bekend over problemen die illegalen in Nederland hebben en de risico’s die zij lopen? (in het bijzonder de problemen van ex-AMV’s en illegale minderjarigen, illegalen met ernstige psychiatrische of medische problemen en slachtoffers van mensenhandel)
 3. Wat is uit de literatuur bekend over de achtergronden van deze illegalen?

Dit betreft fase 1 van een onderzoek naar illegaliteit, het literatuuronderzoek.

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Aantallen en achtergrondkenmerken
 3. Huisvesting
 4. Arbeid
 5. Prostitutie
 6. Gezondheid
 7. Onderwijs en jeugdzorg
 8. Criminaliteit en leefbaarheid
 9. Samenvatting en conclusies
Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kromhout, M.H.C., Wubs, H., Beenakkers, E.M.Th.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Cahiers 2008-03
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.627

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuuronderzoek illegaliteit
Projectnummer:
1631A
Operationele status:
Afgerond