Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007

Criminologie en victimologie / Vrouwencriminaliteit

Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007

Bevindingen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

Samenvatting

In dit onderzoek zijn de trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 1996 tot en met 2007 onderzocht. Daartoe is nagegaan welke ontwikkelingen zich voordoen in het aandeel aangehouden verdachten van een misdrijf en daders onder jongeren in de leeftijd 12 tot en met 24 jaar. Tevens is nagegaan welke trends er zijn in de afdoeningen op het niveau van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Jeugdige verdachten en daders
  3. Afdoening tegen jeugdigen
  4. Conclusie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A. van der, Blom, M., Tollenaar, N., Kea, R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-02
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Jeugdcriminaliteit 2008-2011
Projectnummer:
1767A
Operationele status:
Afgerond