Recidivemeting LEMA en EMG 2009-2010

Recidivemeting LEMA en EMG 2009-2010

Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

Samenvatting

Deze tussentijdse rapportage betreft de strafrechtelijke recidive van deelnemers aan een tweetal educatieve maatregelen voor verkeersovertreders: de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). Het eindrapport – waarin ook de recidive van deelnemers aan de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA), het Alcoholslotprogramma en het Onderzoek Alcohol is opgenomen – wordt in 2022 verwacht.
De vorige tussentijdse rapportage is te vinden bij: Meer informatie.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Achtergrondkenmerken van LEMA- en EMG-deelnemers
  4. Recidive van LEMA- en EMG-deelnemers
  5. Geschatte invloed van LEMA- en EMG-deelname op verkeersrecidive
  6. Slot

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Blom, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Memorandum 2014-05
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidivemeting deelnemers educatieve maatregelen voor verkeersdelinquenten meting 2013
Projectnummer:
1769D
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie