Trendwatch

Trendwatch

introductie en eerste resultaten van een instrument ter verbetering van justitiële capaciteitsramingen

Samenvatting

Dit cahier beschrijft een instrument ter verbetering van de justitiële capaciteitsramingen en presenteert de resultaten van een eerste beproeving hiervan. Met het nieuwe instrument, dat bekend staat als 'Trendwatch', kunnen bepaalde - als 'kritisch' aangemerkte - ramingen worden getoetst op basis van zo actueel mogelijke domeinkennis. De voornaamste doelstelling van dit project is:
Het ontwikkelen van een methode en een organisatie waarmee actuele justitie-relevante factoren kunnen worden gesignaleerd en eventuele trendbreuken in de justitiële capaciteitsbehoefte kunnen worden voorzien.
Een meer theoretische onderbouwing en formalisatie van de in Trendwatch gebruikte methode is te vinden in Cahier, 2011-5 (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Begrippenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Conceptuele uitgangspunten
  3. De casusselectie en het Trendwatch-traject
  4. Werken en redeneren met argumentatie diagrammen
  5. Trends van de toekomst: gevangeniswezen
  6. Trends van de toekomst: justitiële jeugdinrichtingen
  7. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sonnenschein, A., Braak, S.W. van den, Moolenaar, D.E.G., Smit, P.R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Cahiers 2011-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Trendwatching PMJ 2009; introductie en eerste resultaten van een instrument ter verbetering van justitiële capaciteitsramingen; test
Projectnummer:
1895B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie