Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden

Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden

Samenvatting

Dit is een vervolgonderzoek op het landelijk onderzoek huiselijk geweld in 2010 (zie: Meer informatie) om nog openstaande vragen te beantwoorden. Dit zijn de onderzoeksvragen die in deze deelrapportage beantwoord worden:

  1. Is er sprake van slachtofferschap (mishandeling en verwaarlozing) in de jeugd bij tbs-patiënten?
  2. Welke psychopathologie vinden we bij psychotische patiënten en patiënten met persoonlijkheidsstoornissen?
  3. Is er een verband tussen slachtofferschap vóór het 18e levensjaar en huiselijk geweld in de volwassenheid? Differentieert slachtofferschap naar type delict en differentieert het plegen van huiselijk geweld met het persoonlijkheidsprofiel?
  4. Is er verband tussen het indexdelict en het plegen van huiselijk geweld en tussen het indexdelict en slachtofferschap?
De andere deelonderzoeksrapportages zijn te vinden bij: Meer informatie.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bogaerts, S., Spreen, M.
Organisatie(s):
Intervict - Universiteit Tilburg, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
1941b
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie