Opbrengsten boetes en transacties uit verkeersovertredingen

Opbrengsten boetes en transacties uit verkeersovertredingen

Samenvatting

De probleemstelling voor dit verkennende onderzoek luidt:
"Welke mogelijke oorzaken zijn er voor de discrepantie tussen geraamde en gerealiseerde opbrengsten uit boetes en transacties als gevolg van verkeersovertredingen?"
Er is daarvoor aandacht besteed aan vijf deelonderwerpen:

 1. Het in kaart brengen van de ontwikkeling van (de inkomsten uit) boetes en transacties a.g.v. verkeersovertredingen over de periode 1994-2010;
 2. Een beschrijving van ingezette beleidsmaatregelen en effecten daarvan op de inkomsten op het dossier boetes en transacties;
 3. Een beschrijving van het verloop van het handhavings- en inningsproces;
 4. Een literatuuronderzoek van de wijze waarop de prognoses tot stand komen en mogelijkheden om deze te verbeteren.

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting en conclucies
 2. Summary and conclusions
 3. Inleiding
 4. Literatuurstudie
 5. Ontwikkeling inkomsten uit boetes en transacties
 6. Institutioneel kader en ingezette beleidsmaatregelen
 7. Aanknopingspunten vervolgonderzoek
 8. Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilms, P., Blankers, I., Friperson, R.
Organisatie(s):
APE Public Economics, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE Public Economics
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Oorzaken van tegenvallende opbrengsten uit boetes en transacties agv verkeersovertredingen
Projectnummer:
2007A
Operationele status:
Afgerond