Additionele enquete onder cannabisgebruikers

Additionele enquete onder cannabisgebruikers

Samenvatting

In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 wordt het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn. Dit voornemen is in oktober en december 2011 nader uitgewerkt. Per 1 januari zijn de gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie aangepast. Aan de AHOJG-criteria waaraan coffeeshops zich reeds moesten houden zijn toegevoegd het besloten-club criterium (B-criterium) en het ingezetenencriterium (I-criterium). De invoering van de nieuwe maatregelen zal gefaseerd geschieden. Per 1 mei 2012 zullen de gemeenten in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland het B- en I-criterium invoeren, met uitzondering van de 2000-leden bepaling. Per 1 januari 2013 wordt het maximumaantal van 2000 leden van kracht. Dan gaan ook het B- en het I-criterium voor het hele land gelden.
Dit onderzoek betreft een aanvulling op de enquête naar drugsgebruik en aanschafgedrag onder cannabisgebruikers buiten de coffeeshops. De enquête maakt deel uit van het deelonderzoek naar ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van de B- en I-criteria. De resultaten van deze additionele enquête onder cannabisgebruikers zijn verwerkt in het tussenrapport (hoofdstuk 10, paragraaf 5) - Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops;evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 (zie link bij: Meer informatie).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Additionele enquete onder cannabisgebruikers
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Criminologisch Instituut Bonger, WODC
Projectnummer:
2021F
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie