Monitor veelplegers 2011

Monitor veelplegers 2011

Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2008

Samenvatting

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen veelplegers, hun delictgedrag, hun achtergrondkenmerken, de recidive en hun insluitingspercentage?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
N. Tollenaar, A.M. van der Laan
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Fact sheets 2011-04
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Veelplegersmonitor 2011; herhaalmeting
Projectnummer:
2088A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie