Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

Staats- en bestuursrecht / Bijstand

Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Jongeren tot 27 jaar die in 2012 een bijstandsuitkering aan willen vragen, moeten eerst vier weken actief op zoek naar werk of een opleiding. Als jongeren na vier weken geen werk of opleiding hebben gevonden, kunnen ze een bijstandsuitkering aanvragen. Deze nieuwe regels maken het voor jongeren in detentie extra lastig om te zorgen dat zij op het moment dat hun detentie erop zit een vorm van inkomen hebben. Om inzicht te krijgen hoe problematisch de nieuwe WWB kan zijn voor het nazorgbeleid voor jongeren, wordt in deze factsheet een nadere beschrijving gegeven van de problematiek op inkomensgebied van 18- tot en met 27-jarige gedetineerden.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijters, G., Noordhuizen, S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Fact sheets 2012-05
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nazorgproblematiek 18-26 jarige gedetineerden
Projectnummer:
2160A
Operationele status:
Afgerond