Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel

Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel

Samenvatting

In deze studie is aan de hand van literatuur, een werkdefinitie van professionele weerbaarheid ontwikkeld. Dit is een van de onderzoeken uit het programma 'Versterking professionele weerbaarheid' dat als doel heeft het vergroten van de inzetbaarheid van politieambtenaren door de groep verminderd weerbare politiefunctionarissen te verminderen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Professionele weerbaarheid bij politiepersoneel
  2. (Wetenschappelijke) definitie van professionele weerbaarheid bij politiepersoneel
  3. Conclusies
Summary
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bogaerts, S.
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg - Intervict, Universiteit van Tilburg - Developmental and Forensic Psychology, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit van Tilburg - Intervict
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Professionele weerbaarheid bij politiepersoneel; onderdeel van het onderzoek naar de training Mentale Kracht
Projectnummer:
2229A
Operationele status:
Afgerond