Economics of Civil Justice

Economics of Civil Justice

Samenvatting

Het betreft de coördinatie door het WODC van de beantwoording van de enquête “Economics of Civil Justice” van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Het gaat om gegevens omtrent civiele zaken in Nederland. De vragenlijst komt voort uit de toenemende belangstelling van de Europese Unie (EU) en OECD voor de rol van de rechtspraak in de economische ontwikkeling (vgl. Griekenland). De EU maakt annual reports en wil daar in de toekomst ook (mogelijk op termijn jaarlijks) aandacht gaan besteden aan het belang van de rechtspraak daarin.
Het is een nieuw in te vullen vragenlijst. Vooralsnog is het een eenmalig verzoek, en is niet als een monitor is opgezet, maar de komst van deze vragenlijst past in de lijn van een hausse aan belangstelling vanuit supranationale instellingen naar landenvergelijkende (statistische) informatie. De verwachting is dan ook dat de OECD-vragenlijst in de nabije toekomst een vervolg zal krijgen, dat de OECD frequenter verzoeken om (statistische) informatie op het terrein van VenJ zal uitzetten.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Economics of Civil Justice
Projectnummer:
2295
Operationele status:
Afgerond